About Us

Rimbun Hijau Anugerah (RHA) Agrotech is a group of dedicated people who are working on plantation of high value agricultural crops. We operate in Kuching/Samarahan Districts, Sarawak, Malaysia. We are happy to learn, share, and to develop smart partnership in agricultural sector in Malaysia.
Rimbun Hijau Anugerah (RHA) Agrotech adalah terdiri daripada sekumpulan individu yang dedikasi dalam menjalankan pertanian yang mempunyai nilai komersial yang tinggi. Kami beroperasi di Daerah Kuching/Samarahan, Sarawak, Malaysia. Kami amat gembira untuk belajar, berkongsi dan membina perkongsian bijak di dalam bidang pertanian di Malaysia.
Kumpulan pengurusan kami terdiri daripada:-
  • Bahagian Pentadbiran Awam (Perhubungan Awan dan Sumber Manusia/Latihan)
  • Bahagian Pertanian Ladang dan Nursery
  • Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Komersial
  • Bahagian Logistik, Pengeluaran dan Pemasaran

Our Agarwood Project: Gaharu Anugerah Sarawak Agarwood Project

Our Inducement/Inoculation Products:
1. GAS_de Denai (F5) Agarwood/Gaharu Inducers®_Nbase (single/double Xs)
2. GAS_de Denai (F4) Agarwood/Gaharu Inducers®_Mbase (single/double Xs)

"Di Gaharu Anugerah Sarawak, kami bukan semata-mata memasarkan produk  dan perkhidmatan berkaitan gaharu TETAPI kami 'menjual' kepercayaan dan keyakinan kami kepada anda. Andalah penilainya..."

Ikuti Perkembangan Semasa Kami di Facebook: Gaharu Anugerah Sarawak Project

A kind welcome from:
Rimbun Hijau Anugerah (RHA) Agrotech (002324500-P)
Kuching, Sarawak, Malaysia
Shah Alam, Selangor